V šifrant vnesemo pogosto ponavljajoče se relacije, ki jih izberemo ob vnosu potnega naloga. Opis relacij naj bo čim bolj generičen, da bo uporaben v čim več primerih. Svetujemo, da se specifične (enkratne) relacije ne vnašajo v šifrant, da si ne ustvarimo neuporaben in nepregleden nabor relacij.

S klikom na »F2 Nov vnos« se odpre forma za vnos relacije, s klikom na »ENTER Popravi« popravljamo obstoječe vnose.

636_1

Vnesemo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnesemo šifro med 1 in 99999999. Program nam sam ponudi prvo prosto šifro relacije. Če nam ne odgovarja, lahko (samo ob prvem vnosu) šifro popravimo, kasneje se ne da več popraviti.
  • Opis: Vnesemo kraj odhoda in prihoda ter vmesne postanke.
  • Kilometri: Vnesemo privzeto število kilometrov, ki nam jih program ponudi pri vnosu naloga, ko izberemo relacijo.
  • Delavec: Izberemo ga iz šifranta delavcev in ob vnosu potnega naloga nam bo privzeto polnilo relacijo na kateri je izbran. Če nam ne odgovarja, lahko ob vnosu potnega naloga relacijo popravimo.

636_2

 

 

6.3.5 Naloge 6.3.7 Devizni tečaji