Zaradi prevrednotenj materialov se lahko zgodi, da vam na nekem materialu ob zalogi nič (količina = 0), ostanejo parske vrednosti zaloge, npr. 0,01 EUR. Za odpravo tega je potrebno pripraviti seznam parskih razlik in jih knjižiti na kartice.

Po knjiženju vam teh parskih vrednosti ne bo več prikazovalo.

Stotinske izravnave uredite tako, da v meniju 5.5. kliknete gumb F2 Priprava stotinskih izravnav, s tem pa vam program pregleda vse materiale in pripravi seznam materiala s problematičnimi vrednostmi. Nato je potrebno izravnave še poknjižiti, kar napravite s tipko F3 Poknjiži.

mkw-5-5

5.4.5. Knjiženje inventure na kartice 5.6. Zaključek leta – otvoritev