V meniju 1.2. vnašamo prejete predračune. Ob izbiri menija 1.2 se odpre preglednica – seznam vnešenih prejetih predračunov. Plačani predračuni so obarvani zeleno, neplačani pa rdeče (plačila predračunov vnašamo v meniju 2.6.). Vnešen predračun lahko kasneje pri vnosu fakture tudi povežemo na prejeto fakturo.

Podobno kot pri vnosu prejetih faktur lahko tudi tukaj predračun označimo, da je zavrnjen na gumbu »F7 Zavrni« ali predračun pobrišemo na gumbu »Ctrl+F7 Briši. Če želimo preveriti katere predračune smo prejeli od določenega dobavitelja to lahko naredimo s filtrom na gumbu F8 Filter.

Za vnos novega predračuna pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Odpre se okno za vnos kot je prikazano na naslednji sliki:

kpfw-1-2

1.1. Prejete fakture 1.4. Devizne fakture