Izpis ponudi možnost  urejenosti po šifri artikla, skupini ali dobavitelju–nabavne ali prodajne cene in še veliko drugih možnosti, omejitev… Zajeti so samo artikli, ki imajo vnesenega konsignatorja (torej smo jih prejeli v konsignacijo).

faw_3g_pregled_kons

3.F. Pregled rabatov po kupcih 3.H. Pregled izdane konsignacije