V shranjenem računu lahko vnešene podatke in postavke tudi popravljate. Z miško se postavite na račun in kliknete na gumb Uredi (Enter), lahko pa uporabite ikono svinčnik, ki se nahaja pri vsakem računu.

efa_racun_popravljanje_pregled

Po kliku na račun se vam odpre račun, ki vsebuje enako masko, kot ste jo navajeni na vnosu računa.

efa_racun_popravljanje_pregled_popravljanje

Če želite račun le pregledati, ga lahko natisnete preko gumba Pregled (F5). Vsebino računa lahko v primeru, da je bil račun že kadarkoli natisnjen, vidite tudi na desni strani ekrana.

Po pritisku na gumb Pregled (F5) lahko pred pregledom/tiskanjem izbirate obliko za tiskanje. Račun je možno pošiljati tudi po e-pošti preko gumba Pošlji po e-pošti CTRL+F5.

efa_racun_popravljanje_pregled_tiskanje

Račun je možno preko gumba Kopiraj tudi kopirati in tako ohraniti vse postavke in podatke, kar nam omogoča, da naslednjo dobavnico naredimo hitreje.

Z gumbom Uredi osnovne podatke fakture F6, lahko na računu uredimo nekatere podatke računa (zelo uporabno, ko je račun davčno potrjen).

Vnos Brisanje računov