Pri izpisih brez nastavitev najprej izberemo urejenost izpisa:

  • Po delavcih – izpis kumulative po delavcih za določeno obdobje
  • Po stroškovnih mestih – izpis po stroškovnih mestih za določeno obdobje
  • Po klasifikaciji-1 in Po klasifikaciji-2 – izpis po poljubno nastavljenem šifrantu
  • Kumulativa za podjetje
  • Po stroškovnih mestih * – izpisi po stroškovnem mestu po zadnjih mestih v šifri SM
  • Po dejanskih stroškovnih mestih – posebnost
  • Po stroškovnih mestih in SM2 – izpis po prvem in drugem nivoju SM

place_43

Ob potrditvi urejenosti izpisa se odpre naslednje okno, kamor vpišem v polje Izpis od..do datuma datume shranitve obračunov od..do katerih želimo izpisati podatke. Izpis lahko omejimo tudi po delavcu, stroškovnem mestu,… V poljih kjer lahko vstavimo kljukice, označimo željene podatke, ki jih želimo izpisati. Pri Izpis obračunov ločeno po mesecih moramo vedeti da nam v takem primeru izpiše za vsak shranjen obračun svoj izpis.

place_43_nastavitev

4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač 4.4. Izpis plačanih kreditov