Za obračun potnih nalogov je potrebno najprej vnesti delavce, katerim bomo obračunavali potne naloge (PN). Pri vsakem delavcu moramo vnesti naslednje podatke:

 •  Šifra delavca: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Program nam sam ponudi novo šifro delavca. Če nam ne odgovarja, lahko popravimo.
 • Priimek in ime: Vnesemo priimek in ime delavca.
 • Naslov: Vnesemo stalno prebivališče.
 • Poštna št.: Vnesemo poštno številko ter kraj stalnega prebivališča.
 • Delovno mesto: Vnesemo delovno mesto osebe (npr. vodja komerciale, programer).
 • Konto: Vnesemo konto delavca. To izpolnimo v primeru povezave programa WEB.PN s programom GKW.
 • Stroškovno mesto: Vnesemo, če vodimo potne stroške po stroškovnih mestih. To, privzeto stroškovno mesto,  nam program ponudi pri vnosu potnega naloga, na potnem nalogu ga lahko spremenimo.
 • KM na delo: vnesemo koliko kilometrov je na delo v eno smer in se uporabi ob vnosu naloga.
 • Osebni račun: vnesemo številko osebnega računa, kamor se nakazujejo potni stroški.
 • Skupina: vnesemo skupino za delavca, kar uporabimo pri izpisu stroškov po skupinah (posebnost za meni 6.2.1 – Rekapitulacija nalogov)
 • Vozilo: Vnesmo vozilo, ki ga delavec vozi in se privzeto ponudi ob vnosu naloga, kjer ga lahko spremenimo
 • Email – naslov in geslo vnesemo za pošiljanje neposredno na ePošto zaposlenega
 • Zavihek 2. Podatki za REK: namenjen je vnosu podatkov delavca za oddajo REKa na eDavke.

633_1

Če že uporabljamo modul PLACE, lahko delavce, preko menija 6.4.1.1, prenesemo iz modula PLACE.

633_2

 

 

6.3.2. Stroškovna mesta 2 6.3.4 Vozila