Če uporabljate Glavno knjigo podjetja Vasco d.o.o. ali pa jo uporablja vaš računovodski servis,  potem lahko vse iztržke prenesete v glavno knjigo, tako da ne bo potrebno ponovno knjiženje v glavno knjigo.

Torej pred prenosom je prvič potrebno nastaviti konte na katere se prenesejo knjižbe. To storimo na zavihku 2-nastavitev kontov.

Prikazana je privzeta nastavitev temeljnice, ki jo lahko spreminjamo. S tipko [F2] nastavimo novo knjižbo na temeljnici, z [ENTER] popravljamo obstoječo, z [F7] pa brišemo obstoječo knjižbo.

faw_249_prenos_gk2

 

Ko smo vnesli ali preverili nastavljene konte, lahko pogledamo ostale nastavite  in prenos v  glavno knjigo.

faw_249_prenos_gk1

 

Z načinom prenosa določimo prenos direktno v GKW ali pa zapis v xml datoteko, katero lahko pošljemo tudi direktno po e-pošti, to pa lahko uvozimo v glavno knjigo na drugi lokaciji (v primeru zunanjega računovodstva).

V xml datoteko zapišemo tako, da nastavimo ime prenosne datoteke, na primer paragoni.xml. V tem primeru se prenosna datoteka kreira v istem direktoriju na disku, kot se nahajajo podatki fakturiranja, na primer  c:\vasco\1\paragoni.xml. Direktorij, kamor program odda prenosno datoteko lahko tudi spremenimo, paziti moramo edino, da imamo potrebne pravice (operacijski sistem praviloma ne dovoli zapisovanja direktno na C:\, pot naj bo nastavljena na nek direktorij, npr: C:\prenosi\paragoni.xml). Nastavitve si program zapomni.

Določiti moramo simbol v GKW

potem pa lahko omejimo iztržke ki se bodo zapisali v datoteko od-do datuma ali od-do številke.

Pred prenosom nas program še  vpraša:

 • za datum knjiženja iz menija lahko izbiramo med:
 1. datum dokumenta
 2. tekoči datum – priporočeno
 3. ali pa datum lahko vnesemo kar v naslednjo vrstico
 • prenos lahko omejimo tudi samo na paragone, izdane iz posameznega računalnika
 • kaj naredim: -prenos v glavno knjigo (ta opcija račune dejansko zapiše v glavno knjigo in prikaže temeljnico)  -samo prikaz temeljnice brez prenosa (samo prikaže ne zapisuje v datoteko) –samo prenos v glavno knjigo (zapiše v datoteko, ne prikaže pa temeljnice)
 • stroškovno mesto –  v kolikor na paragonski blok nismo vnesli stroškovnega mesta, bo program dodal izbranega
 • privzeti partner – v kolikor na paragonski blok nismo vnesli partnerja, bo program dodal tega, ki smo ga vnesli sem
 • Prefiks pred številko dokumenta – vnešeni niz program doda pred številko paragona kot dokument
 • Interna ali FURS številka – izbira, katero številčenje naj se prenese v GKW: internno ali FURS
 • Gumb [F9] naredi prenos

 

 

2.4.8. Nastavljivi pregledi 2.4.A. Odknjiženje po normativu