S klikom na »F2 Nov vnos« se odpre forma za vnos vozila, s klikom na »ENTER Popravi« popravljamo obstoječe vnose.

634_1

Vnesemo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnesemo šifro med 1 in 99999999. Program nam sam ponudi prvo prosto šifro vozila. Če nam ne odgovarja, lahko (samo ob prvem vnosu) šifro popravimo, kasneje se ne da več popraviti.
  • Opis: Vnesemo naziv vozila.
  • Opis 2: Vnesemo lahko daljši opis vozila ali pustimo prazno.
  • Registrska: Vnesemo registrsko številko vozila.
  • Službeno vozilo: Označimo, ali je vozilo službeno ali privatno. Od te nastavitve je odvisno, kako bo program obračunaval potne naloge.
  • Datum registracije: Vnesemo datum registracije vozila, uporabi se pri izpisu 6.2.9 – Pregled registracij
  • Datum pregleda: Vnesemo datum pregleda vozila.
  • Neaktvino vozilo: V primeru, da vozilo nekaj časa ali sploh ni več v uporabi, ga lahko označimo kot neaktivnega.
  • Opomba: Vnesemo dodatne podatke o avtomobilu.

634_2

6.3.3 Delavci 6.3.5 Naloge