V tem meniju izpisujete otroke po oddelkih – skupinah, ki so trenutno vnesene na matičnih podatkih otrok. Izpis lahko omejite po posameznih skupinah in/ali enotah. Časovna omenitev na dan oz. v obdobju se nanaša na aktivne otroke na določen dan oz. v določenem obdobju vezano na datum vključitve in datum izpisa. Izberemo lahko še dva različna načina urejenosti in program bo pripravil izpis oddelkov.

vrtec_547_slika1

5.4.6 Izpis odsotnosti po mesecih 5.4.8 Izpis rezervacij