2.3.2 Popravljanje

faw_232

 

Popravljamo lahko vse razen številke dokumenta in načina plačila s spodnjimi omejitvami.

V kolikor je datum dobavnice znotraj postavljene časovne blokade, je bilo za račun vnešeno plačilo ali je bil račun prenešen v glavno knjigo, je potrebno prej pobrisati dokument, ki preprečuje popravljanje dobavnice.

V kolikor je bil račun tiskan ali poslan po elektronski poti, bo program pred brisanjem zahteval navedbo razloga, opisa in imena in priimka osebe.

Podatke o vseh spremembah bo program skladno z Zakonom hranil. Ogledamo in izpišemo jih lahko v meniju 3.6.6.2

faw_sprememba_racunov_vnos

 

[F8]  Filter – možnost nastavitve filtra prikaza dobavnic v tabeli.

[Iskanje po FURS številki] – možnost iskanja računa po FURS številki (npr: 1-1-1)

[F6] Spremeni naziv kupca – nam omogoči popravljanje prejemnika na računa. Če kupca popravimo v šifrantu bo ob ponovnem izpisu dokumenta ostal enak, ker si program zapomni zadnji vnos. Podatkov ne morete spremeniti, če je račun davčno potrjen.

[F2] Pregled – prikaže predogled računa na ekran (če je račun označen za davčno potrjevanje in še ni bil stiskan, )

[ALT+F1] – poišče račun po številki dobavnici

[+T] ali [-T]  – če je na gumbu +T, program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.

Izb. obl. izpisa – nas, če je obkljukano ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.1.1), lahko med njimi izbiramo.

E-pošta – omogoča pošiljanje dokumenta po e-pošti v pdf obliki. Ob pritisku se odpre okno za vnos in izbiro e-naslova, oblike. Z gumbom nastavitve je možno nastaviti potrebne nastavitve e-pošte – navodila se nahajajo v meniju 8.E.

[Fiskaliziraj] – v primeru, da imamo v računu način plačila, ki je v šifrantu načinov plačil označen, da se na FURS poroča ročno, lahko račun fiskaliziramo s pritiskom na ta gumb.

[Kopiraj] – označen račun lahko kopiramo. Pred kreiranjem lahko zamenjamo kupca.

[F9] Seštevek sešteje vrednost dobavnic trenutno na ekranu, upošteva tudi filter F8 zgoraj.

 

 

2.3.3 Brisanje

Ta meni je popolnoma enak prejšnjemu, ni pa popravljanja, namesto tega imamo tukaj brisanje računov brez dobavnice.

Postopek je enak kot pri popravljanju, le da pri računa brez dobavnice, ki ga želimo brisati, pritisnemo tipko [F7] oziroma kliknemo na gumb briši. Poleg tega so na maski tudi vse ostale opcije kot na popravljanju razen možnosti popravljanja.

V primeru, da ima račun številko za davčno blagajno ali je bil račun potrjen na FURS, brisanje ni mogoče.

 

 

2.3.4 Pregled na ekran

Ta pregled je podoben kot popravljanje računov. Razlika je le v tem, da računa tukaj ne moremo shraniti, tudi če smo jo odprli. To pomeni, da je tudi po pomoti ne moremo spremeniti. Seveda pa so na maski spet vse ostale opcije za tiskanje… Meni se uporablja za uporabnike ki imajo pravico samo gledati račune, ne smejo jih pa spreminjati.

2.3.1. Vnos 2.3.5. Serijski izpis računov