V meniju 1. Dogodki se vnašajo vsi blagajniški prejemki in izdatki ter izdane akontacije in vračilo akontacij.

Tipke ki se uporabljajo pri delu so:

 • ENTER Popravi – odpre označen dokument za popravljanje
 • F1 Išči – poišče iskan prejemek oz. izdatek
 • F2 Nov vnos – vnos novega prejemka oz. izdatka
 • F3 izdatki oz. prejemki – preklopi vnosno masko na vnos izdatkov in obratno
 • F4 Račun FAW – naredi prejemek iz računa narejenega v aplikaciji FAW, prav tako naredi avtomatsko plačilo v FAW*
 • Alt+F4 Predračun FAW – naredi prejemek iz predračuna narejenega v aplikaciji FAW*
 • F5 Izpis prejemka – izpiše označen prejemek oz. izdatek
 • F7 briši – pobriše označeno postavko, v primeru da ni bila prenesena že v GKW
 • ESC izhod – zapre okno

Desni klik z miško na prejemek vam prikaže dodatni meni s katerim lahko:

 • Briši plačilo v FAW – pobriše avtomatsko plačilo narejeno preko programa BLAW v FAW*
 • Briši plačilo v KPFW – pobriše avtomatsko plačilo narejeno preko programa BLAW v KPFW*
 • Zamenjava številke dokumenta – popravimo zaporedno številko dokumenta
 • Naredi izdatek – izdelamo avtomatski izdatek iz prejemka
 • Kreiraj polog na banko na dan – naredi izdatek v obliki pologa na banko
 • Zapis v datoteko se uporablja za prenos plačil v FAW ali SOLAW (velja samo za prejemke)
 • Status popravljanja – v kolikor vam je med delom zmanjkalo elektrike ali pa je bila aplikacija nepravilno zaprta, se lahko pojavi ob naslednjem delu z prejemki ali izdatki opozorilo »Prejemek ali izdatek se že popravlja« v tem primeru izberete to opcijo za odpravo te težave.
 • Osnovna nastavitev preglednice – ponovno vklopimo privzeto nastavitev stolpcev, ki jih vidimo na pregledu prejemkov ali izdatkov na ekran.

 

* Kreiranje prejemkov iz FAW/KPFW je mogoče samo v primeru, da imate BLAW in FAW/KPFW v skupni bazi. V tem primeru se tudi tipke za kreiranje iz FAW/KPFW pojavijo avtomatsko, sicer niso vidne.

Vplačniki in prejemniki

Vplačniki oz. prejemniki so najbolj pogosto ljudje oz. zaposleni, ki operirajo z denarjem. To pomeni, da je vplačnik oseba, ki je prejela gotovino in jo potem fizično pospravila v blagajno, oziroma, da je prejemnik oseba, ki je vzela gotovino iz blagajne (npr.: pri dvigu gotovine iz blagajne za povračilo potnih stroškov sodelavcu je prejemnik oseba, ki je vzela denar iz blagajne in ga izročila sodelavcu in ne sodelavec, ki je prejemnik povračila potnih stroškov). Vsekakor pa je lahko prejemnik tudi druga oseba.

Blagajna (BLAW) 1.1. Domači prejemki