Šifrant deviznih tečajev se napolni samodejno ob kreiranju baze. Prenašajo se tečaji objavljeni s strani Banke Slovenije. Tečaji se obnavljajo samodejno ob vstopu v program.

V spodnjem delu forme so gumbi za delo s šifrantom.

637_1

Novo valuto, ki je ni na seznamu, dodamo preko gumba »F2 Nov vnos«. Vnesemo »Šifra valute«, »Naziv« in »Kratica«, kot je prikazano na primeru spodaj:

637_2

Tečaj za valuto, za določen datum vnašamo preko gumba »F8 Vnos tečajev«:

637_3

Za osvežitev tečajev in privzetega šifranta valut uporabljamo spodnja gumba.

637_4

6.3.6 Relacije 6.3.8 Države