Vnašajo se lahko telefonski kontakti s partnerji, razlogi in vsebina pogovorov, opomniki za klice partnerjev, statusi vpisanih težav in podobno.

8.7. Skupni parametri 8.A. Arhiviranje podatkov vseh programov