Neprenešene knjižbe lahko shranimo tudi na prenosni medij (USB ključki,…) oziroma na poljubno mesto na disku. V tem primeru program neprenešene knjižbe samo skopira v datoteko, zapomni pa si tudi podatke o šifrantih (kontni plan, partner, stroškovno mesto), to pomeni da te knjižbe ostanejo v neprenešenih. Ko te knjižbe npr. prenesemo na drug računalnik nas program vpraša kaj naj stori s šifranti (jih dopolni, prepiše ali ignorira). Iz datoteke jih vrnemo v meniju 1.7. – Uvoz neprenešenih knjižb iz datoteke.

1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih VASCO programov 1.8. Prenos knjižb iz sosednjih računlanikov