Nam omogoča pregled seznama izdanih predračunov po različnih OD-DO filtrih.

Privzeta urejenost je po številki predračuna, lahko jo pa spremenimo v npr. urejenost po kupcu.

faw_258_izpis_predrac

2.5.7. Pregled predračunov 2.5.9. Izpis predračunov po postavkah