V tem meniju vnašamo, pregledujemo in odpisujemo osnovna sredstva.

Obračun amortizacije 1.1. Pregled, popravljanje OS