Plačila, ki smo jih vnesli v meni 5.4., lahko tukaj pobrišemo ali popravimo.

57_meni

 

(1) Plačilo lahko iščemo po kriterijih, ki so navedeni zgoraj.

Ko najdemo plačilo, ga lahko popravljamo ali preko gumba [F7] brišemo. Zaradi varnosti sta dve možnosti popravljanja:

(2) lahko popravljamo vse razen povezave na račun

(3) popravljamo samo vezo

5.5.2 Kupci - uvoz plačil (ISO SEPA) 5.8. Ročni vnos računa