V tem meniju lahko zamenjate šifre večim skrbnikom zaporedoma ali vsem skrbnikom na enkrat in sicer tako, da jih povečate za določeno številko. To naredite tako, da v polje “Od šifre” vnesete prvega skrbnika v nizu, v polje “Do šifre” vnesete zadnjega skrbnika v nizu, v polje “Dodaj šifri” pa poveste katero številko program doda že obstoječi šifri. Pri tem morate paziti, da to ta večja od največje že obstoječe šifre skrbnika.

5.5.A.1 Zamenjaj šifro otroka 5.5.B Blokade