V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo skladišča. Ta šifrant ni obvezen in ga zato lahko uporabljate poljubno. V primeru, da imate samo eno skladišče, vam tega šifranta ni potrebno izpolnjevati.

mkw-4-6

4.4. Stroškovna mesta 4.6. Tipi izdaje