Meni vsebuje naslednje podmenije

Vsi izpisi, na voljo v spodnjih podmenijih, so enaki kot v Windovs KPFW izpisih

3.B.1. Prejete fakture, kjer se nahajajo predhodno nastavljeni izpisi prejetih faktur. Npr. izpisi plačanih, neplačanih faktur,…

3.B.2. Devizne fakture, kjer se nahajajo predhodno nastavljeni izpisi prejetih faktur. Npr. izpisi plačanih, neplačanih faktur,…

3.B.3. Predračuni, izpisi seznamov predračunov

3.B.4. Devizni predračuni, izpisi seznamov predračunov

3.B.5. Izpis knjige prejetih faktur, za izpis knjige PF za DDV

3.B.6. Naročila, izpis naročil po različnih pogojih. Za izpise je potrebno imeti vklopljen modul Javna Naročila.

Plačila deviznih računov, predračunov 3.I. Izdana pošta