V primeru, da smo vnašali zbirne naloge, jih je tu mogoče izpisati. V prvem koraku lahko izpis omejimo po različnih kriterijih.

623_1

V drugem koraku izberemo želeno obliko izpisa in dobimo predogled na ekran, ki ga lahko natisnemo.

623_2

6.2.2 Izpis nalogov 6.2.4 Pregled nalogov