Uporablja se za zapiranje saldakontov in neseldakontov.

2. Saldakonti 2.1.1. Zapiranje saldakontov