V primeru večje količine nabave osnovnih sredstev si pomagamo z večkratnim vnosom OS. Primer, kupili smo 5 računalnikov HP, najprej en računalnik vnesemo kot novo osnovno sredstvo v meniju 1.2. Nato v meniju 1.4. izberemo že vneseno OS in določimo še preostalo število računalnikov ter začetno inventarno številko. V našem primeru še štiri računalnike in začetno inventarno številko 3 ker je bil zadnji vnos na inventarni številki 2. Nato potrdimo in v register se bodo zapisala še štiri OS.

osw_14

1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve 1.5. Kartica knjiženja, 1.6. Kartica premikov in 1.7. Kartica delitev po SM