Pregled dela v spletni aplikaciji eDan

Na levi strani zaslona je delavcu na voljo meni z dodatnimi pregledi, poleg vnosa dela. V meniju Pregled dela lahko delavec pregleduje zabeleženo registracijo delovnega časa v trenutnem ali preteklih mesecih. Za vsak dan posebej delavec vidi vse zabeležene dogodke v dnevu, s pridržanjem miške na posameznem dogodku pa lahko vidi tudi trajanje dogodka.

edan_pregled_dela

 

Popravljanje dogodkov v Pregledu dela – delavec

V kolikor so delavcu omogočene pravice za urejanje svojih dogodkov lahko v tem meniju uredi dogodke posameznega dne, dogodke vnese ali jih briše.

Za urejanje posameznega dne, delavec klikne kamorkoli v vrstico dne, ki ga želi urejati. Odpre se okno z zabeleženimi dogodki v tem dnevu.

edan_pregled_dela_dogodki

Za urejanje izberete gumb »svinčnik« v vrstici dogodka, ki ga želite urediti. Popravite kateregakoli od ponujenih podatkov in v opombo zapišete razlog popravka. Shranite in sprememba se zabeleži.

edan_pregled_dela_popr

Za brisanje uporabite gumb »križec« v vrstici dogodka, ki ga želite pobrisati. Za dodajanje dogodka pa je na voljo gumb »Dodaj«. V oknu, ki se odpre izberete tip dogodka in napolnite zahtevane podatke.

V kolikor dodajate dogodek na dan, kjer še ni zabeleženih dogodkov (na primer, delavec je pozabil vnesti registracijo za predhodni dan), le kliknete na prazen dan in vam že avtomatsko ponudi nov vnos dogodka.

edan_pregled_dela_vnos

 

Dnevna prisotnost v spletni aplikaciji eDan

Delavec ima lahko omogočen tudi pregled dnevne prisotnosti vseh zaposlenih. Pregled je namenjen delavcem, ki potrebujejo informacijo ali so sodelavci prisotni v pisarni oziroma kdaj so odsotni. Možno je le pregledovati dogodke za posamezen dan za vse delavce, ni pa jih možno urejati.

edan_dnevna_prisotnost

Pregled dnevne prisotnosti je omogočen le v spletni aplikaciji eDan.

Registracija delovnega časa v spletni aplikaciji eDan eVpogledi