Vnos plačil

Ob vnosu plačila se polje Datum plačila avtomatsko postavi na trenutni datum.

Polje Upoštevam račune z veljavnostjo do datuma vpišete datum samo če želite na seznamu plačil imeti dokumente, ki imajo rok plačila do vpisanega datuma, za prikaz vseh neplačanih oz. delno plačanih pustite datum prazen.

Polje Dobavitelj vnesete za prikaz neplačanih oz. delno plačanih računov izbranega dobavitelja, za prikaz vseh pustite polje prazno.

Izbor polja V valuto naloga vpišem datum plačila (za vse naloge enako) se kreira ISO-SEPA XML datoteka z vsemi pripravljenimi nalogi z istim datumom, izbor V datoteko zapišem valuto (datum zapadlosti) se bo v ISO-SEPA XML datoteki za uvoz v bančni program datum plačila zapisal iz datuma roka plačila iz prejete fakture.

vnos_placil_izbor

Po potrditvi se odpre seznam neplačanih in delno plačanih faktur. V stolpcu Plačilo s tipko + na tipkovnici svetujete znesek dolga fakture ali z vnosom zneska določite plačilo računa. Po vnosu vseh želenih plačil uporabite tipko Potrdi in pripravi datoteko (F9).

vnos_placil

Po potrditvi se odpre okno kjer izberete transakcijski račun iz katerega nameravate plačati in potrdite

vnos_placil_3

V naslednjem oknu s tipko Prenos prenesete XML za uvoz na banko in PDF za izpis seznama nalogov. S tipko E-Pošta lahko pošljete datoteke.

vnos_placil_4
V primeru, da pripravljate zbirne naloge, prav tako kliknete na Potrdi in pripravi datoteko nato pa v oknu, ki se vam odpre kliknete na zavihek 2. Zbirni nalogi. Obkljukate parameter Zbirni nalog, vpišete manjkajoče e-naslove na katere se bo poslala specifikacija plačanih računov in odkljukate dobavitelje za katere ne želite pripraviti zbirnih nalogov. Nato potrdite in program bo pripravil zbirni nalog za vsa označena plačila posameznega dobavitelja, hkrati pa poslal specifikacijo plačanih računov dobavitelju na mail.

posnetek-zaslona-2024-03-05-004242

Plačila Popravljanje plačil