Priprava REK obrazca za plačane potne naloge. Na seznamu so prikazana posamezna izplačila, za katera REK obrazec še ni bil pripravljen, za pripravo ali izpis REK obrazca za posamezno izplačilo izberemo izplačilo in spodaj levo pritisnemo Prenos (F9) ali Pregled (F5). Pregled prikaže REK obrazec na ekran, Prenos pa pripravi in prenese .xml datoteko za oddajo obrazca na edavke.

epn26

Primer izpisa REK obrazca:

epn27

Obvestila o izplačilu Pregled REK obrazcev