Ker deluje program Kadrovska evidenca (KE) v sklopu programa PLACE, je šifrant delavcev skupen. Vsi delavci, ki so bili predhodno že vneseni v programu PLACE so vidni tudi v KE. Z desnim klikom miške v šifrantu delavcev lahko izberemo prikaz aktivnih ali vseh zaposlenih. Novega delavca vnesemo z uporabo tipke F2 ali klikom na gumb. Vnos delavca v programu PLACE je hkrati vnos delavca tudi v Kadrovsko evidenco KE in obratno.

Vnos podatkov o zaposlenih

Dvoklik na zaposlenega ali uporaba tipke ENTER odpre podatke delavca. Na levi strani prikazanega okna imamo izbor:

 • Osnovni podatki – matični podatki zaposlenega, slika, status, stan, spol, …
 • Ostali podatki – datum vstopa, izstopa, podatke o banki, osebni račun, pogodba o zaposlitvi, kontaktni podatki, …
 • Delovna doba – podatki o delovni dobi, kriteriji za upokojitev, …
 • Delež MD – delež za izračun delovne dobe…
 • Razno – podatki o pogodbi o zaposlitvi in datum veljavnosti
 • Izobrazba – podatki o izobrazbi zaposlenega, poklic, ki ga opravlja, podatki o izobraževanjih zaposlenega, …
 • Družinski člani – podatki o družinskih članih.
 • Listine – spričevala, diplome, delovna dovoljenja, …
 • Delovno mesto – trenutno delovno mesto, specifikacija delovnih mest.
 • Zdravstveno stanje – vnos bolniških, invalidnosti, telesne okvare.
 • Dopust in ure – vnos dopusta, pregled dopusta, vnos nadur, …
 • Nagrade, ukrepi – vnos jubilejnih nagrad, graj, opominov.
 • Zadolžitev – vnos artiklov, ki jih zaposleni dobi v uporabo, ali pa jih mora prejeti ob nastopu.
 • Opombe – vnos raznih opomb na zaposlenega.
 • Pooblastila – vnos pooblastil.
ke_11

 

K.1. Šifranti Osnovni podatki