Pred izpisom dnevnika knjiženja si lahko pogledamo datume knjiženja (gumb desno zgoraj). Za vsak datum knjiženja program izpiše število knjižb in saldo knjižb. Izpis dnevnika lahko omejimo do določenega datuma knjiženja, ampak le v primeru, če je saldo v dnevniku = 0. Seveda se nam mogoče poraja vprašanje, kako je lahko sploh dnevnik knjiženja do določenega datuma različen od 0. Stvar je popolnoma enostavna, npr. v debet knjižimo znesek 10.000 € z datumom 15.6.2016, v kredit pa znesek 10.000 € z datumom 16.6.2016. Dnevnik je torej na dan 15.6. neizravnan. Seveda pa lahko izpišemo celoten dnevnik, pri tem pa program ignorira datum knjiženja.

Če dnevnik knjiženja v meniju 3.7.1. izpišemo na ekran, ga v tem meniju ne moremo ponovno izpisati (recimo na papir). Ponovni izpis dnevnika (ali pa če ga sploh še nismo izpisali na papir) naredimo  v meniju 3.7.2.

3.7. Dnevnik knjiženja 3.7.2. Pregled dnevnikov knjiženja