Pri vnosu stroškovnega mesta vnesemo šifro in naziv stroškovnega mesta. Stroškovna mesta so v bistvu lokacija kje se inventar nahaja. Primeri stroškovnega mesta: učilnica, predavalnica, kuhinja…

4.2. Skupina drobnega inventarja 4.4. Delavci