Oblikovanje temeljnice za izpis in prenos v glavno knjigo.

7.5.2. Nastavitev nalogov za dodatke 7.6.1. Oblikovanje temeljnice