V šifrant vnesemo pogosto ponavljajoče se naloge, ki jih izberemo ob vnosu potnega naloga. Opis nalog naj bo čim bolj generičen, da bo uporaben v čim več primerih. Svetujemo, da se specifične (enkratne) naloge ne vnašajo v šifrant, da si ne ustvarimo neuporaben in nepregleden nabor nalog.

S klikom na »F2 Nov vnos« se odpre forma za vnos naloge, s klikom na »ENTER Popravi« popravljamo obstoječe vnose.

635_1

Vnesemo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnesemo šifro med 1 in 99999999. Program nam sam ponudi prvo prosto šifro naloge. Če nam ne odgovarja, lahko (samo ob prvem vnosu) šifro popravimo, kasneje se ne da več popraviti.
  • Opis: Vnesemo nalogo, s katero je odšel zaposleni na službeno pot.
  • Kilometri: Vnesemo privzeto število kilometrov, ki nam jih program ponudi pri vnosu naloga, ko izberemo relacijo.
  • Delavec: Izberemo ga iz šifranta delavcev in ob vnosu potnega naloga nam bo privzeto polnilo relacijo na kateri je izbran. Če nam ne odgovarja, lahko ob vnosu potnega naloga relacijo popravimo.

635_2

6.3.4 Vozila 6.3.6 Relacije