Pri pregledu konte kartice je obvezen vnos konta. Ko vnesemo konto, pritisnimo tipko F4 Osveži pregled. Pregled kartice lahko omejimo z naslednjimi opcijami:

  • Partner, samo za določenega partnerja.
  • Datum dok. od..do,omejitev po datumu

Pri pregledu so na voljo še naslednje opcije:

  • Urejenost,urejenost knjižb
  • Kaj prikažem,katere knjižbe prikaže pregled (Vse knjižbe, odprte knjižbe, delno odprte knjižbe)

Ko dodamo omejitve oz. nastavimo dodatne opcije izpisa, pregled osvežimo s F4 Osveži pregled.

Knjižbe lahko natisnemo ali izvozimo s tipkami XLS, PDF, Pošlji E-pošto ali F5 Tiskaj.

Pri iskanju knjižb na kontno kartici, si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

V primeru uporabe Dokumentnega sistema, si na tipki Predogled dokumenta ogledamo prilogo k knjižbi oz. dokumentu.

web_meni114

1.1.3. Obveznosti do dobaviteljev 1.1.5. Kartica konta na tiskalnik