Ob vstopu se odpre preglednica – seznam vnesenih deviznih prejetih predračunov. Plačani predračuni so obarvani zeleno, neplačani in delno plačani pa rdeče. Plačila deviznih predračunov vnašamo v meniju 3.A.5. Vnesen devizni predračun lahko kasneje pri vnosu fakture tudi povežemo na devizno prejeto fakturo.

Zaporedno številko predračuna program ponudi sam, lahko pa jo popravimo. Iz predračuna prepišemo zahtevane podatke in iz šifranta partnerjev (F1) izberemo partnerja. Na tem mestu naj poudarimo, da je smiselno pri vnosu partnerju vnesti podatke za devizno nakazilo (SWIFT, IBAN…), saj bomo v tem primeru devizni predračun lahko plačali iz programa.

Za vnos novega predračuna pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Odpre se okno za vnos kot je prikazano na naslednji sliki:

web_meni35

Vnesemo zahtevane podatke in vnos shranimo s tipko F9 Potrdi.

3.4. Devizne fakture Plačila deviznih računov, predračunov