V meniju se nahajajo prenosi domačih in deviznih faktur v GKW ter pregled vseh prenosov v GKW z opcijo ponovnega prenosa oziroma brisanja prenosa.

Fakture lahko prenesete direktno v Vasco Glavno knjigo z ustreznimi nastavitvami ali pripravite XML datoteko s fakturami, katero lahko uvozite v katerokoli drugo Glavno knjigo, ki podpira ustrezno XML strukturo.

Za vzpostavitev povezave med Vasco GKW in programom eKPF je potrebnih nekaj nastavitev v programu GKW:

  • vpišete se v GKW stranke, ki uporablja eKPF
  • napotite se v meni 7.1 na zavihek 10. eVasco
  • pod zaporednimi parametri 4., 5. in 6. je potrebno vpisati URL, ter uporabniško ime in geslo API uporabnika (podatke za API uporabnika pridobite na naši podpori). Vpisane prijavne podatke potrdite z F9.
    ekpf_gk_povezava
  • ko v programu eKPF sprožite prenos faktur v GKW, jih v programu GKW sprejmete preko menija 1.E. S prenosom faktur se vedno izvede tudi sinhronizacija šifrantov med eKPF in GKW.
Bančni izpiski Prenos prejetih faktur v GKW