V primeru, da ima račun številko za davčno blagajno ali je bil račun potrjen na FURS, brisanje ni mogoče.

Račune lahko brišemo, če še ni bilo vnešeno plačilo za ta račun, če ta račun še ni bil prenesen v glavno knjigo in ni znotraj časovne blokade. V vseh primerih bo potrebno v nasprotnem primeru prej pobrisati dokument, ki preprečuje brisanje računa. Program v tem meniju omogoča pregled računov v tabeli katere lahko filtriramo na več načinov.

faw_224_brisanje_racunov

V kolikor je bil račun tiskan ali poslan po elektronski poti, bo program pred brisanjem zahteval navedbo razloga, opisa in imena in priimka osebe.

Podatke o vseh spremembah bo program skladno z Zakonom hranil. Ogledate in izpišete jih lahko v meniju 3.6.6.2

faw_sprememba_racunov_vnos

 

 

2.2.3. Prenos računov v GKW 2.2.5 Pregled računov na ekran