Obvezne nastavitve pred začetkom dela

Pred prvim vnosom knjižb v glavno knjigo je treba najprej vnesti kontni plan. Kontni plan je sestavljen iz trimestnih sintetičnih kontov in štiri do osem mestnih analitičnih. Podrobno o pripravi oz. vnosu kontnega plana na povezavi 5.1.Kontni plan. Podatke podjetja nastavite v meniju 7.1. Nastavitve.

Uporaba posebnih tipk

Skozi program vas vodijo naslednje posebne tipke:

 • F1 – pokaži seznam določenega šifranta na zaslon / išči po nazivu
 • F2 – vnesi novo šifro
 • F3 – Išči po šifri
 • F5 – tiskaj šifrant, dokument
 • F7 – briši šifro
 • F9 – potrditev pravilnosti
 • F12 – odpre zadnji odprti meni
 • ESC – izhod ali potrditev nepravilnosti
 • ENTER – popravljanje ali nadaljevanje
 • Funkcijske tipke – do posameznega menija lahko pridemo tako da z miško kliknemo nanj, ker pa je delo z miško včasih zamudno lahko do menija pridemo tudi tako da pritisnemo tipko ALT na tipkovnici in številko pred menijem. Enako velja tudi za funkcijske tipke. Držimo tipko ALT in pritisnemo črko, ki je podčrtana.

Primer: Da nam pri knjiženju ni potrebno klikniti na tipko N ali V lahko do menija pridemo tudi tako da držimo tipko ALT in hkrati pritisnemo še na N ali V na tipkovnici.

 • Vnos datumov – Če želimo vnesti današnji datum, lahko pritisnemo znak + ali znak – (na numeričnem delu tipkovnice takoj nad tipko ENTER), z nadaljnjim pritiskanjem teh dveh tipk pa se lahko premikamo po dnevih naprej in nazaj. Datum lahko vnašamo v več oblikah: če želimo npr. vnesti datum 1.5.2016 lahko vtipkamo 01052016 ali 01,05,2016 ali 01.05.2016 ali pa samo 0105. Če vnesemo npr. samo 1, bo program vzel tekoči mesec in tekoče leto (prvega v tekočem mesecu in tekočem letu).

Tipke so običajno povezane z gumbi, tako da lahko opcije sprožite tudi tako, da z miško kliknete na gumb. Na gumbu  piše, kaj se zgodi če ga pritisnemo, če pa je opis predolg je lahko okrajšan, celoten opis operacije pa se kot namig izpiše na ekranu če kurzor z miško postavimo na gumb.

Zaradi obsežnosti programa, lažjega razumevanja navodil ter programa so navodila sestavljena po menijih, tako kot so prikazani meniji v programu. Nekaterih razlag parametrov v meniju 7.1. v navodilih namenoma ni, ker se z vklopom določenih parametrov podatki lahko nepopravljivo spremenijo. Za nastavitve v parametrih se posvetujte s serviserji podjetja Vasco d.o.o.

7.W. Web Vasco pravice 1. Knjiženje