Privzeta temeljnica je že nastavljena pod zaporedno številko 1. Za dodatno oblikovanje temeljnice pritisnemo tipko F6 Oblikovanje postavk in odpre se okno s postavkami na temeljnici. Postavko popravljamo z dvoklikom ali tipko Enter.

place_761

Pri oblikovanju postavke določimo kateri podatek želimo na postavki. Najprej v polju Tip temeljnice izberemo eno od naslednjih opcij:

  • Prispevki po tipih – tipi prispevkov so nastavljeni v meniju 7.5.1.
  • Dodatki – dodatki so nastavljeni v meniju 7.5.2.
  • Prispevki iz bruto
  • Prispevki na bruto
  • Ostali prispevki

Ko smo izbrali Tip temeljnice v polju Kaj upoštevam določimo še katero postavko bomo upoštevali na postavki glede na tip temeljnice. V polju Kateri prispevki izbiramo med tremi opcijami in sicer:

  • Vsi prispevki (upošteva prispevke ne glede na to ali so obračunani ali za plačilo)
  • Obračunani prispevki
  • Prispevki za plačilo

place_761_postavka

7.6. Temeljnica za GK 7.6.4. Prenos temeljnice v GK-WIN