Na seznamu je prikazana privzeta oblika temeljnice, katera vsebuje tri različne tipe obračuna. Privzeto obliko lahko popravimo in dodamo še ostale tipe obračunov, ki jih uporabljamo.

avhw_1b1_seznam

S tipko F6 Oblikovanje postavk se odprejo postavke na temeljnici. Katere lahko popravimo s tipko Enter ali dodamo nove postavke s tipko F2 Nov vnos. Na temeljnico lahko dodamo vse tipe obračuna, ki jih obdelujemo.

avhw_1b1_postavke

Pri dodajanju oz. popravljanju postavk se odpre okno v katerem določimo:

  • Naziv postavke
  • Konto v breme ali dobro ali oba
  • Tip honorarja za katerega bomo nastavili postavko
  • Vrsta postavke, določimo kateri podatek bo na postavki (bruto, neto, davek, prispevki,…)
  • Ločeno po … lahko nastavimo da se postavke delijo na željene šifrante.

avhw_1b1_postavka_ena

1.B. Temeljnica, prenos v GK 1.B.4. Prenos temeljnice v GKW