Če uporabljate modul za vpis, lahko v tem meniju dostopate do funkcij modula. Pred pričetkom dela v modulu za vpis je potrebno nastaviti parametre delovanja v meniju »5.6.1.1 – Parametri programa«, kjer se na zavihku »4. Vpis« pred vsakim novim vpisnim letom nastavi parameter »Trenutno leto za vpis«.

5.7 Zbirni center 5.V.1 Vpisni listi