V tem meniju usklajujemo in zapiramo kartice saldakontov ter nesaldakontov, pripravimo opomine iz saldakontov, pripravimo plačilne naloge za banko, obračunamo tečajne in stotinske izravnave.

1.W. Prenosi iz WebVasco 2.1. Zapiranje