V tem meniju imamo možnost zapirati saldakonte, pripraviti opomine iz saldakontov, pripraviti naloge UPN za banko, obračunati tečajna in stotinske izravnave.

1.W. Prenosi iz WebVasco 2.1. Zapiranje