V tem delu bomo pogledali pripravo podatkov in terminala za inventuro osnovnih sredstev.

5. Izpisi, knjiženje inventure in hramba čitalca 1. Priprava podatkov v OSW in prenos na terminal