Izpiske v XML obliki lahko uvozimo v WebVasco aplikacijo, tako jih v računovodskem servisu dobijo v program GKW v meni 1.A. Bančni izpiski.

1.5.5. Bilanca po mesecih 1.P. Poročila XLS