Tu Bančne izpiske, v XML obliki, uvozimo v WebVasco aplikacijo. S klikom F2 Dodaj izpiske se nam odpre forma, kjer izberemo, iz spletne banke izvožene in na računalnik shranjene, XML datoteke bančnih izpiskov. Tako uvožene bančne izpiske v računovodskem servisu vidijo in obdelajo v programu GKW, v meni 1.A.

S klikom na Stanje TRR na konto kartici, ob ustreznih nastavitvah v programu GKW (meni 7.W), vidimo stanje na kontni kartici TTRja.

web-1-6

1.3.3. Pregled virmanov 1.8. Hramba eRačunov