Prikaže porabo materiala iz normativov na dobavnicah, ki jih lahko zajamemo s pomočjo OD-DO filtra.

Če označimo Izpusti sestavne dele na izpisu bodo na izpisu prikazani samo izdelki.

 

faw_218

2.1.7. Prevzemnice za proizvodnjo iz dobavnice ali internega prenosa 2.1.B. Dodatni pregledi