Se uporabljajo za posebnosti in dodatne možnosti, kot je npr. šifrant vrst denarnega toka.

5.F. Plačilna sredstva 6. Razno