S pomočjo formule za dopust in izračuna letnega dopusta program pri vsakem posamezniku zapiše pripadajoči dopust za izbrano leto:

  • Delovno mesto – vnesemo delovno mesto, za katerega želimo narediti izračun letnega dopusta. Če pustimo polje prazno, bo izračun narejen za vsa delovna mesta.
  • Poljubna delovna mesta (F1 Izbira), izberemo lahko poljuba delovna mesta za katere želimo narediti izračun dopusta, v tem primeru prvega polje Delovno mesto ne vnesemo
  • Delavec – izberemo delavca, za katerega želimo narediti izračun. Če ne izberemo ničesar, bo narejen izračun za vse delavce.
  • Izračun za leto – vnesemo leto izračuna dopusta.
  • Veljavnost do – vnesemo datum veljavnosti dopusta.
  • Delovna doba dne – vnesemo datum, ki naj se upošteva za izračun delovne dobe.
  • Izračunam lahko dopust za vse zaposlene ponovno, ali samo zaposlenim, ki še nimajo narejenega izračuna dopusta. Kadar je izračun bil že narejen in ga želimo še enkrat preračunati izberemo opcijo Ponoven izračun,  za ponoven vpisati moramo vse podatke od leta do delovne dobe.
  • Za katere delavec delamo izračun dopusta opredelimo v sklopu Kateri delavci.

ke_izracun_dopusta_2020

Po potrditvi z F9 program pri vsakem delavcu zapiše podatek o pripadajočem št. dni letnega dopusta.

K.3. Izračuni in vnosi K.3.2. Izračun delovne dobe