Izračun dopusta je bil prestavljen v meni K.2.H.

K.3. Izračuni in vnosi K.3.2. Izračun delovne dobe