S pomočjo formule za dopust in izračuna letnega dopusta program pri vsakem posamezniku zapiše pripadajoči dopust za izbrano leto:

  • Delovno mesto – vnesemo delovno mesto, za katerega želimo narediti izračun letnega dopusta. Če pustimo polje prazno, bo izračun narejen za vsa delovna mesta.
  • Delavec – izberemo delavca, za katerega želimo narediti izračun. Če ne izberemo ničesar, bo narejen izračun za vse delavce.
  • Izračun za leto – vnesemo leto izračuna dopusta.
  • Veljavnost do – vnesemo datum veljavnosti dopusta.
  • Delovna doba dne – vnesemo datum, ki naj se upošteva za izračun delovne dobe.
  • Izračunam lahko dopust za vse zaposlene ponovno, ali samo zaposlenim, ki še nimajo narejenega izračuna dopusta.
  • Za katere delavec delamo izračun dopusta opredelimo v sklopu Kateri delavci.

Po potrditvi z F9 program pri vsakem delavcu zapiše podatek o pripadajočem št. dni letnega dopusta. Če izračun poženemo večkrat za isto leto se izračunan dopust vedno prepiše z zadnjim izračunom.

K.3. Izračuni in vnosi K.3.2. Izračun delovne dobe