2.5.1. Vnos izdajnice

Vnos izdajnice pričnete z vnosom osnovnih podatkov, ki so obvezni. To so:

  • Številka.Leto – program nam ob novem vnosu že sam ponudi naslednjo zaporedno številko
  • Datum – program nam ob novem vnosu že sam ponudi trenutni datum, ki ga lahko poljubno spremenimo
  • Tip izdajnice – vnesemo šifro ali naziv tipa izdajnice. Če je ne vemo, pritisnemo F1 za skok v šifrant, kamor lahko spotoma vnesemo nov tip izdajnice, ki ga poljubno poimenujete (npr. Poraba materiala, Inventura, Tabelarični vnos …)
  • Skladišče – v kolikor uporabljamo več skladišč, je potrebno izbrati skladišče na katerega beležimo prevzem

Naslednja polja so poljubna in jih lahko izpustite:

  • Številka fakture – vnesemo številko računa vašega dobavitelja
  • Delavec – Šifrant delavcev, vnese se kdo je izvedel prevzem

mkw-2-2

Nadaljujete z vnosom porabljenega materiala na izdajnico, to je s tipko »F2 Nov vnos«. Vnesete material (iščete lahko po nazivu ali šifri materiala, lahko pa tudi izberete material neposredno iz šifranta s tipko F1) in količino. Postavko shranite s tipko F9 Potrdi in nadaljujete z vnosom novega materiala, ali pa izberete tipko ESC Izhod.

mkw-2-2-1

Celotno izdajnico na koncu shranite s tipko F9 Potrdi, ali F5 Potrdi in Tiskaj.

V nadaljevanju lahko izdajnice tudi:

  • popravljate (meni 2.2. Popravljanje izdajnice)
  • brišete (meni 2.3. Brisanje izdajnice)
  • izpisujete (meni 2.4. Izpis izdajnice)
1.5. Naročilo dobavitelju 3. Izpisi