Pravice

V pravicah nastavite do katerih menijev stranka lahko dostopa. Prav tako se nastavi konte in stroškovna mesta v katere ima stranka vpogled. Dostop do menija Pravice ima Administrator, to  je običajno uporabnik računovodskega servisa. Če noben uporabnik ni določen kot administrator se obrnite na našo podporo. Najprej se vam odprejo vsi uporabniki, ki imajo dostop do podjetja.

posnetek-zaslona-2024-03-12-122145

Pred vsakim uporabnikom imate možne 4 gumbe s katerimi urejate pravice uporabnikov: posnetek-zaslona-2024-03-11-094615

  1. Gumb mapa: le odpre masko nastavljenega uporabnika z osnovnimi podatki
  2. Gumb svinčnik: možnost popravljanja osnovnih podatkov (ime, priimek, e-pošta).
  3. Gumb zobnik: urejanje pravic uporabnika
  4. Gumb 3 pikice: sprememba gesla uporabnika

Za splošne nastavitve in nastavitve menijev kliknite na gumb Zobnik.

Na zavihku Pravice uporabnika se pojavijo Skupine parametrov (Splošno, Meni obveznosti in terjatve, ostale funkcionalnosti so še v izdelavi).

 

 

Splošni parametri

posnetek-zaslona-2024-03-12-122838

V splošnih parametrih stranki lahko vklopite Bruto bilanco, Ogled konto kartice ter Izpis odprtih postavk (IOP). Za vklop posamezno opcijo le obkljukajte. Prav tako, pa je možno v tem sklopu stranki omejiti dostop do posameznih kontov. V primeru, da bo stranka na konto kartici lahko dostopala le do kontov skupine 120 in 220, bi med dovoljene konte vpisali: 120,220. Enako velja za stroškovna mesta. Konte oziroma stroškovna mesta v polju lahko naštevate z vejico, zapis “1..25” pa bi pomenil vsa stroškovna mesta od vključno 1 do 25. V kolikor polje pustite prazno, bo stranka imela dostop do vseh kontov in stroškovnih mest.

 

 

Meni obveznosti in terjatve

posnetek-zaslona-2024-03-12-123717

V tem sklopu stranki vklopite še dodatna menija Obveznosti in terjatve ter Saldo partnerjev. Za nastavljene Nazive, se stranki pojavijo podmeniji v glavnem meniju.

posnetek-zaslona-2024-03-12-123658

 

 

Na zavihku Dostop do menijev lahko stranki onemogočite dostop do posameznih menijev, tako da odstranite kljukico pred menijem. Običajno je priporočljivo, da se stranki umakne kljukice pri meniju Nastavitve.

posnetek-zaslona-2024-03-12-124311

 

Saldo partnerjev Nastavitve