Šifrant stroškovnih mest lahko polnimo z ročnim vnosom vsakega SM ali z uvozom iz Excel datoteke. Na formi, ki se odpre ob vstopu v meni 6.4.2.2., moramo navesti mesto Excelove datoteke v polje Datoteka ter v katerem stolpcu je kater podatek, kot spodaj na slikah. 6422_1

V Excelovi datoteki moramo definirati največ 8-mestno šifro med 1 in 99999999 ter naziv.

6422_2

6.4.2.1 Uvoz nalogov iz Excela 6.4.2.3 Uvoz delavcev