V šifrant se vnese relacije in znesek povračila prevoza za določeno relacijo. V matičnih podatkih se pri delavcu določi katero relacijo uporablja. V relacijo se vnese prevoz na dan, mesečno karto in dnevno karto. Lahko se vnese samo en podatek.

place_38_vnos

3.7. Delovna mesta 3.9. Lestvica za minulo delo